Technické služby města Úpice

Aktuality
Výkup železa za „hotové“ se ruší od 1.3.2015

Z důvodu novelizace zákona 185/2001 Sb. nám již není umožněno provádět výkup železa za „hotové“.

Podnikatelé nebo občané mohou odevzdat železo za úplatu pouze na odpadním dvoře v Radči. Obdrží vážní lístek a po jeho odevzdání na TS Úpice, Plickova 842 a vyplnění formuláře na výkup železa jim bude výsledná částka po odpočtu administrativních a bankovních výdajů převedena na účet převodem. Objem odpadního železa k proplacení nesmí být menší než 100 kg.

Dále budou mít občané možnost odložit železo-kovy na TS Úpice, Plickova 842 samostatně nebo do připraveného kontejneru na odpadním dvoře v úřední hodiny. Další informace a formulář na výkup železa získáte na stránce věnované výkupu odpadu.