Technické služby města Úpice

Letní údržba

Letní údržba komunikací je zahájena úklidem města po zimním posypu.

Hlavní úklid se provádí po skončení zimního období, kdy nám zákon umožní přestrojení mechanizace na letní vybavení. Hlavní komunikace se uklízí do konce dubna podle toho, jak nám umožní počasí tuto činnost provádět. Ostatní části města se uklízejí postupně.

Letní údržba - Unimog Další činnosti:
 • oprava chodníků
 • oprava výtluků na asfaltovém povrchu
 • čištění kanálových vpustí
 • oprava kanálových vpustí
 • chemické ošetření chodníků a komunikací
 • čištění příkopů
 • čištění lapáků
 • údržba a opravy svislého a vodorovného dopravního značení
 • údržba zábradlí
 • další činnosti, které si vyžádá provoz města v rozsahu stanoveném rozpočtem


Plán oprav na rok 2013

V roce 2012 byla opravena řada místních komunikací a chodníků. Tento trend bude pokračovat i v roce 2013. Na základě uvolněných finančních prostředků bylo doporučeno provést opravy níže uvedených komunikací, které vyžadují rozsáhlejší zásah.

Některé práce byly zahájeny již v červenci, a to rekonstrukce chodníku ve Rtyňce a v Zákopance. Postupně se bude pokračovat i na dalších místech v našem městě podle následujícího předpokladu plánovaných oprav.Chodníky

 • Rtyňka - spodní část
 • Rtyňka k p. Starému
 • Dvořákova
 • Zákopanka
 • Národní u domu č.p. 55
 • Národní - pokračování až k č.p. 55
 • Plochy pod novou autobusovou zastávkou


Komunikace

 • Jiskrova - od ulice Poděbradova po odbočku k Volejníkom
 • Smetanova
 • Dvořákova
 • Zákopanka - od hlavní silnice ke kapličce, včetně napojení na Březinovu stezku
 • Březinova stezka - od kapličky po vracečku do Zákopanky
 • B. Němcové
 • Zborovská
 • V Důlni
 • Národní
 • Pod Velbabou
 • Penetrace u skládky v Radči
 • Macharova
 • Močidla


Rekonstrukce chodníku v ulici RtyňkaRekonstrukce chodníku v ulici RtyňkaRekonstrukce chodníku v ulici RtyňkaRekonstrukce chodníku v ulici ZákopankaRekonstrukce chodníku v ulici RtyňkaRekonstrukce chodníku v ulici Zákopanka