Technické služby města Úpice

Zábor veřejného prostranství

Občané, kteří mají potřebu využívat dočasně pozemky v majetku Města Úpice za účelem jakékoli činnosti (např. stavba lešení, výkopové práce, skladování materiálu, zeminy, uhlí, písku, posečené trávy, roští, větví apod.), která dočasně omezí nebo zcela zamezí využívání těchto míst ostatními občany, ať již ve smyslu chůze, jízdy nebo jiným způsobem, jsou povinni uzavřít se správcem místních komunikací a veřejné zeleně smlouvu O zvláštním užívání místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně.

Tato smlouva je za úplatu podle druhu dotčeného povrchu a doby, na kterou bude smlouva uzavřena. Žadatel je povinen prostor uvést do původního stavu a fyzicky předat v termínu uvedeném ve smlouvě. Návrh smlouvy je níže ke stažení ve formátu pdf nebo k rychlému nahlédnutí jako obrázek. V textu vzorové smlouvy naleznete i jednotlivé sazby pro výpočet ceny záboru.