Technické služby města Úpice

O nás

Technické služby od nepaměti v různých podobách zajišťovaly pořádek a čistotu v Úpici. Rok 1992, kdy se staly příspěvkovou organizací města, byl zlomem v jejich činnosti. Jejich hlavním úkolem je zajišťovat provoz města:

 • úklid komunikací samosběrem nebo jinou technikou
 • zimní údržba - pluhování a posyp
 • práce ve výškách - údržba veřejného osvětlení, prořezávky stromů, údržba budov
 • mytí ulic tlakovým vozem
 • čištění kanalizace
 • řemeslné práce - zednické, elektroinstalatérské, instalatérské
 • dláždění chodníků
 • opravy a vysprávky živičných povrchů
 • řezání asfaltu
 • zemní a výkopové práce
 • dodávky materiálů všech druhů, písku a štěrku, včetně jejich případného hutnění
 • údržba zeleně, její výsadba a dodávky rostlinného materiálu
 • provoz hřbitova
 • provoz střediska nebezpečného odpadu
 • provoz sběrného dvora EKOSTES Radeč
 • výlepové služby
 • prodej okrasných dřevin
 • prodej výrobků z recyklovaných plastů
 • doprava
 • provoz písníku
 • sběr druhotných surovin, jejich výkup a úprava
 • svoz zbytkového domovního odpadu

Technické služby města Úpice jsou členem systému EKO-KOM. Přibližně dvě třetiny naší činnosti představují služby pro občany a místní firmy. Naši zákazníci se na nás rádi opakovaně obracejí pro rychlost a spolehlivost našich služeb.

Zemní práce