Technické služby města Úpice

Projekty

Projekt na podporu pracovních míst na VPP 2017/2018 (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059)

V letech 2017 a 2018 měly Technické služby města Úpice uzavřenou dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na které byl poskytnut příspěvek spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu – OPZ (Operační program zaměstnanost).

V období od 1.9.2018 do 31.8.2019 byla v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP částkou 372 682 Kč. Podrobnosti naleznete v přiloženém Informačním letáku k projektu na podporu pracovních míst na VPP 2017/2018 IV.

V období od 1.12.2017 do 30.11.2018 byla v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP celkovou částkou 178 580 Kč. Podrobnosti naleznete v přiloženém Informačním letáku k projektu na podporu pracovních míst na VPP 2017/2018 III.

V období od 1.3.2017 do 28.2.2018 byla v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP celkovou částkou 333 521 Kč. Podrobnosti naleznete v přiloženém Informačním letáku k projektu na podporu pracovních míst na VPP 2017/2018 I.

V období od 1.2.2017 do 31.1.2018 bylo v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP celkovou částkou 177 321 Kč. Podrobnosti naleznete v přiloženém Informačním letáku k projektu na podporu pracovních míst na VPP 2017/2018 II.

Projekt na podporu pracovních míst na VPP 2015 - 2017

V letech 2015, 2016 a 2017 měly Technické služby města Úpice uzavřenou dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na které byl poskytnut příspěvek spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu – OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a OPZ (Operační program zaměstnanost).

V období od 1.8.2015 do 31.1.2017 bylo v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP celkovou částkou 269 683 Kč. Podrobnosti k projektu naleznete v přiloženém informačním letáku.

V období od 1.4.2015 do 31.3.2016 bylo v rámci projektu podpořeno 10 pracovních míst na VPP celkovou částkou 679 705 Kč. Podrobnosti k projektu naleznete v přiloženém informačním letáku.

Projekt na podporu pracovních míst na VPP 2012/2013 (CZ.1.04/2.1.00/03.00015)

V období od května 2012 do dubna 2013 měly Technické služby města Úpice uzavřenou dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, na které byl poskytnut příspěvek spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Jedná se o již ukončenou dohodu HTU-VN-35/2012, číslo projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.
Podrobnosti k projektu naleznete v přiloženém informačním letáku.