Technické služby města Úpice

Provozní řád veřejného pohřebiště

Úpický hřbitov

Pohřebiště je umístěno v ul.Chelčického na č.p. 531 a 533 k.ú. Úpice.

Odpovědná osoba:
Jiří Albrecht – ředitel TSMÚ
tel.: 499 882 621
IČO: 00053015

Správou hřbitova a urnového háje jsou určeny zřizovatelem Technické služby města Úpice.

Správce zajišťuje provoz pohřebiště, úklid, provoz místní kaple, vedení evidence, přístup k vodě na zalévání, provoz veřejného osvětlení a odvoz odpadu.

Veškeré další informace získáte v pracovní době na Technických službách v Úpici (Plickova 842, 542 32 Úpice) nebo na telefonním čísle 499 882 621 či faxu 499 882 810.

Pracovní dobu na Technických službách v Úpici naleznete na stránce Kontakty.

Provozní doba na hřbitově a v urnovém háji:
prosinec – březen8.00 – 16.00 hod.
duben – listopad 7.00 – 20.00 hod.

Provoz hřbitova

Veškeré hrobové zařízení je majetkem nájemce a pronajímatel za ně nezodpovídá.

Veškeré úpravy na hrobovém místě a vjezd vozidel je možno uskutečnit s písemným souhlasem správce včetně předání a převzetí dotčeného místa.

V případě jakýchkoliv změn je nutné navštívit v úřední hodiny správce hřbitova a provést písemné oznámení změn, možno rovněž telefonicky oznámit změny a domluvit nejbližší možné datum návštěvy. Jedná se o rozptyl, uložení urny, kopání hrobu, smuteční obřad apod.

Úhrada poplatků se provádí dle uzavřené smlouvy, nájemce je povinen poplatek hradit v termínu.

Zájemci na nová hrobová místa, jamky a pomníčky se mohou přihlásit na Technických službách města Úpice (viz Kontakt).

Celý Provozní řád veřejného pohřebiště