Technické služby města Úpice

Údržba travnatých ploch

Technické služby města Úpice provádějí údržbu veškeré zeleně mimo les.

Travnaté plochy se udržují celoročně. Trpí především provozem města, takže vyžadují mimořádnou péči od jara do zimy. Na jaře začíná údržba vyhrabáváním mechu, trávy, napadené přes zimu plísněmi, zbytku listí, naházeného a naneseného kamením, plastů, psích extramentů apod.

Některé plochy se přihnojují a jiné se naopak ošetřují chemicky selektivními postřiky, vymrzlé nebo jinak znehodnocené trávníky se dosévají travním semenem.

Město by si zasloužilo více ploch s parkovou úpravou, ovšem tento druh trávníku vyžaduje častější sečení, které je závislé na množství finančních prostředků, které může město uvolnit na sečení trávy.

Technické služby udržují každoročně na 450 tis. m2 travnatých ploch a 171 000 m2 ostatních ploch, které si vyžádají nemalé finanční prostředky.

Svoz travní hmoty se provádí nákladními auty, kterých je v sezóně až 12 denně. Celkem by se mohlo zpracovat na fermentační stanici až 700 tis. kg trávy a bylinných částí rostlin.

Nastane-li prodloužený podzim, tak jako tomu bylo v roce 2011, pohrabe se až 100 tis. kg listí, což neodpovídá rozloze našeho města. Tzn., že převyšují stromy listnaté, na které jsou náklady podstatně vyšší než na stromy jehličnaté. Idaeální stav lze považovat 45% listnatých stromů a 55% jehličnatých, což by přineslo úsporu na každodenním odklízení listí a další desítky aut na jeho odvoz. Veškerá posečená tráva se nahrabe a odváží z důvodu zanášení kanalizace po přívalových deštích. Mulčování z důvodů různé délky trávy je nevhodné.

Technické služby mají k dispozici mechanizaci na údržbu travnatých ploch, která umožňuje celoroční údržbu: hydrokarsit, kubotu, rotační sekačky, lištové sekačky, křovinořezy na ruční sečení. Jejich celodenní využití na sečení klade nároky na jejich údržbu a tími na finanční prostředky.

Členitý terén s velkým sklonem a desítky pozemků o malé rozloze neumožňují všude využívat velkou mechanizaci. A tak ruční sečení přesahuje 50% z celkových ploch. Domníváme se, že možnosti, které nám příroda vytvořila, dokážeme překonat, takže údržba je prováděna za daných možností za minimální náklady v návaznosti na rozpočet města. V průběhu roku se na plochách vytváří veliké množství kolejí, propadlin, které je nutno průběžně doplňovat vyrobeným substrátem. Posečenou trávu je nutno přetřídit, aby mohla najít svoje uplatnění a vyloučit z ní velké množství větví, kamení a komunálního odpadu. Trávníky se nevyhnou městskému provozu, tedy jsou vystaveny neustálému pohybu občanů, včetně cyklistů, a zřízení zátěžových trávníků přináší velké úsilí, které se ne vždy podaří.

Údržba travnatých ploch je bezodpadová a veškerá hmota se vždy využila na další zpracování a nikdy se neskládkovala.