Technické služby města Úpice

Sběr použitého oblečení

Na základě dohody s firmou TextilEco, a.s. jsou v Úpici umístěny kontejnery na sběr použitých oděvů. Cílem firmy TextilEco,a.s. a Nadace SOVA je takto zachránit použité oděvy, vrátit je zpět k opětovnému použití, a zabránit tak jejich likvidaci společně s komunálním odpadem. Snahou je najít uplatnění pro 100% sesbíraných oděvů, bot a hraček. Více informací o aktivitách firmy TextilEco lze nalézt v tiskové zprávě.

Obec Úpice a Technické služby města Úpice nabízí všem občanům Úpice možnost podílet se takto na snižování množství komunálního odpadu na území Úpice.

Do kontejneru patří:
 • veškeré oděvy,
 • boty,
 • hračky (měkké, tvrdé),
 • kabelky,
 • bytový textil,
 • prostěradla,
 • přikrývky
 • povlečení atd.

Do kontejneru nepatří:
 • oděvy mokré,
 • oděvy plesnivé,
 • oděvy znečištěné zeminou a ropnými látkami,
 • průmyslové ústřižky látek

Kontejnery jsou umístěny na těchto místech:
 • ulice Želivského,
 • křižovatka pod Velbabou,
 • ulice Pod Skalkou,
 • ulice Saifertova,
 • ulice Puškinova,
 • ulice Národní,
 • Dům s pečovatelskou službou

Mapa zobrazující pozice jednotlivých kontejnerů

Za spolupráci děkuje vedoucí TS Úpice

Přiložené soubory: