Technické služby města Úpice

Svoz domovního odpadu

Od 11. března 2024 dochází ke změně systému svozu domovního odpadu!

Svoz domovního odpadu ve sběrných nádobách:

Ve sběrných nádobách může být pouze odpad, pro které jsou určeny. Popelnice musí být v bezvadném stavu, aby bylo možno popelnice bezproblémově vyklopit. V opačném případě se může stát, že popelnice nebude vyvezena. V případě poruchy vozidla budou sběrné nádoby vyvezeny v nejbližším možném termínu.

Ve stanovený den je nutno, aby sběrné nádoby byly připraveny k odvozu u svozové trasy. Je-li uvedeno v rozpise, že svoz se provádí např. v pondělí, platí to i pro svátek.

Svoz odpadu s frekvencí 1 x 14 dní se řídí svozovým kalendářem:
Svozový kalendář 2024

1. Občané - Rodinné domy s popelnicí na směsný komunální odpad
Frekvence svozu: 1 x 14 dní (DOOR TO DOOR)

Svozové trasy velká KUKA - Mercedes Atego
Svoz se provádí v pondělí v těchto ulicích:

3.května, nábřeží Bunzla, B. Němcové, Bezručova, Březinova, Bří Čapků, Dr. Tyrše, Dr. Teuchmanna, Dr. Beneše, Dr. Hejny, Dvořákova, Havlíčkova, Jiráskova, Komenského, M. Gorkého, Máchova, Mezerové, Na Můstku, Na Veselce, Nábřežní, náměstí T.G.M., Národní, P. Velikého, Palackého, Plickova, Pod Městem, Poděbradova, Regnerova, Revoluční, Riegerova, Seifertova, Smetanova, Spojenců, Svornosti, Tylova, Vančurova, Zákopanka, Žižkova, Želivského

Svozové trasy malá KUKA - s malou sběrnou nástavbou
Svoz se provádí v pondělí - středu v těchto ulicích/oblastech:

Pondělí:
Belveder, A. Bunzla, Macharova, Šaldova, Chelčického, Vrchlického, Třebízského, U lipek, Jiskrova, Myslbekova, Mánesova, Švabinského, Alšova, Bílkova, B. Němcové, Sukova, Smetanova, Försterova, Zákopanka, Nová závod, Wolkerova, Nezvalova, Mezerova

Úterý:
Suchovršice, Kvíčala, Radeč ke kapličce, Lesní, Pod Velbabou, Mostolinka, Šestidomí, Havlovice lávka

Středa:
Puškinova, Nerudova, Rtyňka, S.K.Neumanna, Zborovská, V Důlni, Radeč

2. Občané - Bytové domy a sídliště
Frekvence svozu: na základě objednávky na TS

Po Úpici jsou u bytových domů a na sídlištích rozmístěny tzv. popelnicové kontejnery. Tyto kontejnery jsou vyváženy na základě objednávky na TS.

3. Občané - Ostatní separované odpady
Frekvence svozu veřejných kontejnerů: minimálně 1 x týden

PAPÍR, PLAST a SKLO lze odkládat do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny po Úpici. TS Úpice zajišťují jejich svoz minimálně 1 x týdně. Pokud dojde k navýšení objemu tříděného odpadu, bude navýšena i frekvenci svozů.

Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad

V následující fázi dojde k rozšíření systému DOOR TO DOOR (svoz odpadu v popelnicích od rodinných domů). Nově bude realizován svoz PLASTU - žluté popelnice. Toto bude realizováno po dokončení nákupu vhodných nádob, za přispění dotace o kterou je zažádáno. O možnosti výdejů těchto nádob opět jen k rodinným domům s popelnicemi vás budeme včas informovat.

4. Občané - Bioodpady
Frekvence svozu: 1 x 14 dní (nově celoročně)

Nádoby s bioodpadem jsou sváženy 1 x 14 dní. Od března 2024 probíhá svoz BIO odpadu celoročně.

5. Podnikatelé
Frekvence svozu: 1 x 14 dní

Svoz odpadu od podnikatelů s platnou smlouvou s TS Úpice je realizován 1x 14 dní.
Podmínky a postup jak mohou podnikatelé uzavřít smlouvu na svoz odpadu od TS Úpice naleznete na stránce Odpady podnikatelé.

Svoz domovního odpadu v pytlích:

Ukládání domovního nebo směsného komunálního odpadu mimo popelnice do PVC pytlů je krajní variantou přípravy takového odpadu k odvozu. Opakovaně se setkáváme při svozu a nakládce s porušením těchto pytlů hlodavci. Při následné manipulaci s poškozenými pytli dochází k rozsypaní odpadu a znečištění okolí. Z tohoto důvodu vyzýváme občany a podnikatele, aby neukládali odpady do těchto PVC pytlů mimo sběrné nádoby. Řešením je posílení počtu sběrných nádob nebo objednání jednorázového svozu ze strany TS.