Technické služby města Úpice

Odpad z města

Technické služby provádějí úklid, svoz odpadu, vyprazdňování odpadkových košů, svoz smetků a shrabků, tj. veškeré druhy odpadů, které vznikají provozem města. Většina odpadu se dále třídí.

Každoročně se odveze z města shrabků a smetků 350 t. Odpadů z košů se sveze 165 t. Nejvíce času a nákladu s tím spojených je vynaloženo na černé skládky. Ročně se odveze na 75 000 kg komunálního odpadu ze skládek, které jednak znepříjemňují celkový vzhled města a často ohrožují bezpečnost a zdraví občanů. Tento nešvar, který se zabydlil v našem městě spotřebuje značný objem finančních prostředků a ohrožuje tím ostatní, kterým se poplatek za odpady v příštích letech navýší o tuto částku.

Rozmístění nádob na odpad není bohužel pravidelné a tak záleží na lidech, zda využijí nabízené možnosti či ne.

Poděkování patří školám, které vychovávají naši mládež v tomto duchu, veškeré odpady třídí, zapojují se do úklidu města např. formou akce „igelitiáda“, která má v našem městě svoji tradici. Ale poděkování patří i těm lidem, kteří chtějí mít město čisté a svým jednáním to dávají najevo.