Technické služby města Úpice

Aktuality

  • Uveřejnění nových dokumentů

    Na stránce Dokumenty byl zveřejněn Návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025.

  • Úprava obecně závazných vyhlášek souvisejících s nakládání s odpady

    V loňském roce došlo k úprave obecně závazných vyhlášek souvisejících s nakládání s odpady. Informace o aktuálně platných předpisech naleznete na stránce Informace v sekci Odpady.

  • Sběr použitých jedlých olejů a tuků

    V posledním lednovém týdnu byly v Úpici rozmístěny separační popelnice na sběr použitých jedlých olejů a tuků. Více informací naleznete na plakátu níže nebo na stránce Sběr použitých jedlých olejů a tuků.