Technické služby města Úpice

Aktuality

 • Svoz objemného odpadu proběhne mezi 7. a 24. červnem 2024

  Město Úpice ve spolupráci s TS Úpice provede mezi 7. a 24. červnem 2024 svoz objemného odpadu. Termíny přistavení kontejneru pro jednotlivé lokality naleznete na plakátu níže.

 • Nový ředitel TS Úpice

  Novým ředitelem TS Úpice byl dočasně jmenován Jiří Albrecht.

 • Změna frekvence svozu komunálního a bio odpadu

  Od 11. března dochází ke změně frekvence svozu komunálního odpadu a bio odpadu. Svoz bude nově probíhat jednou za 14 dní, dle svozového kalendáře.
  Další informace o svozových trasách a frekvenci svozu odpadů naleznete na stránce Svoz domovního odpadu v sekci Odpady občané.

 • Možnost objednání pravidelného svozu odpadu pro malé podnikatele

  TS Úpice nově zavádí možnost objednání pravidelného svozu odpadu pro malé podnikatele. Více informací, odkaz na smluvní dokumenty a informace o ceně služby naleznete na stránce Odpady podnikatelé.

 • Možnost objednání jednorázového odvozu menšího množství odpadu

  TS Úpice zavádí pro občany a firmy bez dopravních prostředků úplatnou službu – možnost objednání jednorázového odvozu menšího množství odpadu a vratných výrobků do sběrného dvora v Radči.
  Služba bude poskytovaná jednorázově – nejedná se o pravidelný svoz. Svoz je preventivním opatřením proti opakovaným odkládání odpadu a vratných výrobků mimo nádoby a určená místa, která tvoří černé skládky. Černé skládky a neoprávněné ukládání odpadů bude postoupeno k došetřením orgánům police.

 • Zveřejněny nové dokumenty

  Na stránce Dokumenty je zveřejněn Schválený rozpočet Technických služeb města Úpice na rok 2024.

 • Nová mapa rozmístění separačních nádob v Úpici

  Do sekce Odpady byla umístěna nová Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad v Úpici.
Svoz objemného odpadu proběhne mezi 7. a 24. červnem 2024

Město Úpice ve spolupráci s TS Úpice provede mezi 7. a 24. červnem 2024 svoz objemného odpadu.

Do kontejneru lze odložit nábytek, zbytky dřeva, keramiku, textil, obuv, hračky, kola, kočárky, lina a koberce. Odebírat se budou pouze výše uvedené odpady, jiné druhy nebudou odebírány. Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopové zeminy, popel ani na elektrozařízení, lednice, vratné výrobky a nebezpečný odpad.

Žádáme občany, aby nebyl ukládán žádný jiný odpad. Svoz je bezplatný a je určen jen pro občany města Úpice.

Svoz objemného odpadu 2024