Technické služby města Úpice

Výsadba a údržba stromů a parků

Prořezávání stromů

V posledních letech se v našem městě vysázelo značné množství stromů a keřů, které zkrášlily nejedno zákoutí nebo park. Vysazované druhy je potřeba vybírat způsobem, aby se neprolínaly s druhy v místě volně rostoucími. Snažíme se vysazovat více stromů jednogeneračních nebo pomalu rostoucích, které nebudou činit potíže v zástavbách nebo je v budoucnu ohrožovat. Také je nutno zajistit přístup k těmto stromům, aby byla možná jejich údržba nebo redukce. Vyplácí se provádět skupinovou výsadbu, kde je možno zajistit zamulčování a výsadba nebude vystavena tlaku při odstraňování travního porostu. Snažíme se ochránit naše město před živelnou výsadbou, neboť i levně vysazený strom nemusí mít levné náklady na ošetřování a údržbu jeho okolí.

Ke konci měsíce května se provádí výsadba letniček a cibulovin, které oživí svými květy místa nevhodná pro stálou výsadbu. Každoročně vysázíme stovky těchto rostlin s přáním, aby dělala radost kolemjdoucím lidem.