Technické služby města Úpice

Průvodce tříděním odpadu

Vážení občané, často se ptáte, jak správně máte třídit odpad. Základní rozdělení je obecně známé a je uvedeno na samolepkách nalepených na kontejnerech. Je tam i QR kód, který Vás navede na informace v elektronické podobě. Existují i odpady, které nejsou tak jednoznačně zařaditelné, proto jsme připravili Průvodce třídění v Úpici. V rámci ČR existují odlišnosti, které jsou dány typem následné třídící linky, tam se vždy separovaný odpad vozí k dotřídění.

Děkujeme, že třídíte!

Průvodce tříděním odpadu v Úpici