Technické služby města Úpice

Strojní zemní práce

Avia D90 s hydraulickou rukou

Technické služby zajišťují veškeré zemní práce pro město a pro MěVAK na opravách vodovodního řádu a kanalizace.

Tyto práce spočívají v hloubení rýh, odstraňování krytů povrchu pláně a jejich úprava hutněním nebo válcováním.

Technické služby mají k dispozici toto zařízení:

  1. kolový nakladač FERMEC 960
  2. smykem řízený nakladač UNC
  3. Avia D90 s hydraulickou rukou a se lžící na nakládku sypkých hmot
  4. hutnící zařízení válec Wibromax, vibrační pěch a vibrační deska
  5. řezačka asfaltu
Kolový nakladač FERMEC 960

V místech těžko dostupných pro mechanizaci a dokončovací práce se provádějí ručně nebo malou mechanizací.

Zemní práce prováděné ve městě jsou náročné pro velké množství podzemních sítí, které se nesmí poškodit. Takže část zemních prací je pro mechanizaci nevhodná a práce se provádí ručně.