Technické služby města Úpice

Výkup odpadu

Výkup tříděného odpadu se provádí v areálu Technických služeb v Úpici a v areálu EKOSTES (odpadní dvůr) v Radči

Výkup železa

Z důvodu novelizace zákona 185/2001 Sb. nám již není umožněno provádět výkup železa za „hotové“.

Podnikatelé nebo občané mohou odevzdat železo za úplatu pouze na odpadním dvoře EKOSTES v Radči. Obdrží vážní lístek a po jeho odevzdání na TS Úpice, Plickova 842 a vyplnění formuláře na výkup železa jim bude výsledná částka po odpočtu administrativních a bankovních výdajů převedena na bankovní účet.

Objem odpadního železa k proplacení nesmí být menší než 100 kg.

Dále mají občané možnost odložit železo-kovy v areálu TS v Úpici samostatně nebo do připraveného kontejneru na odpadním dvoře v úřední hodiny.

Formulář na výkup železa - vyplňte pouze svoje jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, bydliště a číslo účtu. Přinesete-li si s sebou formulář již vytištěný a předvyplněný, urychlíte tím vyřízení celé záležitosti.

Areál Technických služeb města Úpice

V areálu Technických služeb v Úpici se provádí výkup každou sobotu.

Výkupní doba je od 8:00 do 12:00 hod. Tuto dobu je možno využít k odevzdání plastu, tetrapaku, nebezpečného odpadu a všech vratných výrobků. Elektroodpad ani papír se nevykupuje!

EKOSTES v Radči

V Radči v areálu odpadního dvora Technických služeb města Úpice se provádí výkup železa za výše popsaných podmínek.

Výkupní doba:
pondělí, středa7:00 – 16:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek7:00 – 14:00 hod.

V tuto pracovní dobu je také možno odevzdat všechny druhy tříděných odpadů, odpad z domácností a odpad objemný.

Středisko EKOSTES Radeč