Technické služby města Úpice

Svoz domovního odpadu

V našem městě provádějí svoz speciální vozidla technických služeb. Jedná se o dvě vozidla Avia D 90 4x4. Jedno je určeno na svoz popelnic a druhé na svoz kontejnerů. Třetí vozidlo, Multicar 26, je určena na svoz popelnic na úzkých komunikacích, a nebo na těžko dostupných místech pro velkou techniku.

Svoz domovního odpadu v pytlích:

Snahou svozové organizace je omezit ukládání domovního odpadu do pytlů z důvodu problémů s nakládáním těchto pytlů do svozového zařízení, které není k tomuto způsobu sběru přizpůsobeno, a dále hrozí nebezpečí znečištění okolí a ztížení vedení evidence ukládané zákonem.

Svoz domovního odpadu ve sběrných nádobách:

Ve sběrných nádobách může být pouze odpad, pro které jsou určeny. Popelnice musí být v bezvadném stavu, aby bylo možno popelnice bezproblémově vyklopit. V opačném případě se může stát, že popelnice nebude vyvezena. V případě poruchy vozidla budou sběrné nádoby vyvezeny v nejbližším možném termínu.

Ve stanovený den je nutno, aby sběrné nádoby byly připraveny k odvozu u svozové trasy. Je-li uvedeno v rozpise, že svoz se provádí např. v pondělí, platí to i pro svátek a nebude prováděn opakovaný svoz v náhradním termínu, tedy na určené místo přijede vozidlo až příští týden.

Svozová trasa č. 1

Svoz provádí vozidlo Avia D 90 4x4 s velkou sběrnou nástavbou.
Svoz se provádí každé pondělí v těchto ulicích:

3.května, nábřeží Bunzla, B. Němcové, Bezručova, Březinova, Bří Čapků, Dr. Tyrše, Dr. Teuchmanna, Dr. Beneše, Dr. Hejny, Dvořákova, Havlíčkova, Jiráskova, Komenského, M. Gorkého, Máchova, Mezerové, Na Můstku, Na Veselce, Nábřežní, náměstí T.G.M., Národní, P. Velikého, Palackého, Plickova, Pod Městem, Poděbradova, Regnerova, Revoluční, Riegerova, Seifertova, Smetanova, Spojenců, Svornosti, Tylova, Vančurova, Zákopanka, Žižkova, Želivského

Svozová trasa č. 2

Svoz provádí vozidlo Multicar 26 s malou sběrnou nástavbou
Svoz se provádí v pondělí – pátek

Pondělí:
A. Bunzla, Alšova, B. Němcové, Belveder, Bílkova, Dlouhé Záhony, Forsterova, Chelčického, J. Mezerové, Jiráskova, Jiskrova, Kréta, Kvíčala-zahrádky, Macharova, Močidla, Myslbekova, Na Lánech, Nezvalova, Sukova, Šaldova, Švabinského, Třebízského, Vrchlického, Wolkerova, Zákopanka

Úterý:
kemp, Lesní, Na Veselce, Radeč ke kapličce, Suchovršice, Velbaba

Středa:
Nerudova, Puškinova, Radeč, Rtyňka, S. K. Neumanna, V Důlni, Zborovská

Čtvrtek:
Úklid černých skládek

Pátek:
Svoz tříděného odpadu – pytlový svoz

Svozová trasa č. 3

Svoz provádí vozidlo Avia D 90 4x4, s natahovacím zařízením pro svoz velkoobjemových kontejnerů, na vyzvání. Po městě je pronajatých na třicet kontejnerů.

Avia s kontejnerem na domovní odpad